IZVRŠENA KONVERZIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA PROMETOM U PET REGIONALNIH CENTARA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM

26.01 2023.
IZVRŠENA KONVERZIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA PROMETOM U PET REGIONALNIH CENTARA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM
Temeljem nastavka projektnih aktivnosti na realizaciji Ugovora ''USPOSTAVA SREDIŠNJEG CENTRA ZA NADZOR I VOĐENJE PROMETA NA MREŽI DRŽAVNIH AUTOCESTA I UVOĐENJE ITS DIREKTIVE I DATEX II STANDARDA U OBJEKTE ZA IZVJEŠTAVANJE, NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM NA DRŽAVNIM AUTOCESTAMA, GRUPA I: HAC d.o.o'', Naručitelj HAC d.o.o. je u dvije iteracije kroz probni rad izvršio konverziju na novi integrirani prometno informacijski sustav u regionalnim centrima za nadzor i upravljanje prometom RCNUP_AC Đakovo, RCNUP_AC Ivanja Reka, RCNUP_AC Maslenica, RCNUP_AC Dugopolje i RCNUP_T Zagvozd. 
Ovim aktivnostima, pod nadzor i upravljanje novog integriranog prometno informacijskog sustava stavljene su dionice autocesta A3, A4, A5, A10, A11 i dio autoceste A1 južnije od tunela Čelinka. 

Sistem integrator BS Telecom Solutions d.o.o. kao ugovorni partner u realizaciji projekta implementirao je predviđene module, a kao preduvjet za puštanje u rad središnjeg centra za nadzor i vođenje prometa na autocestama (SCNVP_AC) u profilu pune projektirane funkcionalnosti. 

U narednom periodu Naručitelj HAC d.o.o nastavlja s realizacijom projektnih aktivnosti za preostale regionalne centre za nadzor i upravljanja prometom, a čime ostaje dosljedan u odluci da kontinuirano ulaganje u modernizaciju sigurnosnih sustava na autocestama nema alternativu.