Održana šesta tehnička radionica projekta CROCODILE 2 u Temišvaru, Rumunjska

11.12 2018.
Održana šesta tehnička radionica projekta CROCODILE 2 u Temišvaru, Rumunjska
Glavni fokus ove radionice bio je na statičkim podacima, uključujući slijedeća pitanja: 

  1. koji su podaci dostupni od operatora autocesta ?
  2. kako se podaci mogu razmjenjivati ?
  3. koje standarde treba koristiti za zajedničko korištenje ? 
Sve aktivnosti projekta CROCODILE usklađene su sa zahtjevima ITS Direktive i pripadajućih delegiranih propisa. Večina aktivnosti do sada bila je usmjerena na razmjeni dinamičkih podataka gdje je do sada postignut i vidljiviji napredak. Međutim statički podaci nisu bili u fokusu aktivnosti. 

Svrha ove radionice bila je definiranje postojećeg stanja, te definiranje daljnje perspektive i strategije, te spremnosti država članica da počnu razmjenjivati statičke podatke o cestama kojima gospodare. Sudionici su prezentirali informacije o dostupnosti i obradi statičkih podataka u državama članicama. Rasprava je pokazala da su mnoge kategorije statičkih podataka definiranih delegiranim Uredbama već dostupne, ali u nekom drugom obliku. 

Zaključeno je da nema smisla razmjenjivati sve dostupne statičke podatke jer nisu svi od njih relevantni za susjedne operatore autocesta. Svrha razmjene podataka leži u unapređenju usluga za krajnjeg korisnika čime se poboljšava sigurnost, što opet pridonosi ostvarivanju odredbi koje proizlaze iz ITS direktive. Podaci se mogu razmjenjivati putem nacionalne pristupne točke (NPT-e), ali u prvom koraku to se također može rješavati bilateralno. Također je istaknuto da se NPT-e ponekad različito konfiguriraju (stvarni podaci vs meta podaci) u ovisnosti o složenosti situacije. 
Sudionici su naglasili da razmjena podataka zahtijeva svrhu, inače će isti biti neupotrebljivi. Jedan o ciljeva je kontinuitet razvoja kvalitete usluga za krajnje korisnike (ITS Direktiva).
Operatori  ne mogu biti svjesni svih potrošača podataka, tako da postoji određena varijabilna komponenta u kojoj moraju napraviti pretpostavke.

undefined

Pet susjednih država članica dala je predanost uspostavi pilot projekta razmjene statičkih podataka preko njihovih nacionalnih granica. Sljedeći koraci uključuju specifičnije rasprave o relevantnosti kategorija podataka, koji standardi se mogu koristiti, kao i ulogu nacionalnih pristupnih točaka. Nadležni cestovni operatori trebali bi se ponovno sastati u ožujku 2019. kako bi koordinirali svoje napore.