Uspostava Nacionalne pristupne točke za razmjenu prometnih i putnih podataka

30.03 2021.
Uspostava Nacionalne pristupne točke za razmjenu prometnih i putnih podataka
Hrvatske ceste d.o.o. su od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture određene kao nositelj uspostave Nacionalne pristupne točke u Hrvatskoj, koja će kao glavno informacijsko čvorište za razmjenu prometnih i putnih podataka objedinjavati podatke svih upravitelja cesta i učiniti ih dostupnima kako tijelima nadležnima za ceste i drugim upraviteljima cesta, tako i krajnjim korisnicima. Ovime će se ispuniti preduvjeti za ostvarenje nacionalnih strateških ciljeva iz Nacionalnog programa za razvoj i uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu i to:
 1. Sigurnost i zaštita cestovnog prometa, 
 2. Podizanje učinkovitosti cestovnog prometnog sustava,
 3. Održiva mobilnost u gradovima,
 4. Razvoj ITS industrije.
Nacionalna pristupna točka u okviru nadogradnje ITS-a u cestovnom prometu kao i s ostalim vrstama prijevoza treba, između ostalog, osigurati sljedeće funkcionalne zadaće:
 1. podaci i povezani metapodaci, uključujući informacije o njihovoj kvaliteti, trebaju biti dostupni za razmjenu i ponovnu uporabu svakom pružatelju usluga unutar Unije bez diskriminacije, unutar roka kojim se osigurava pravovremeno pružanje usluga prometnih informacija u realnom vremenu,
 2. mogućnost prihvata, obrade i pohrane podataka u standardiziranom formatu,
 3. mogućnost distribucije podataka trećim stranama putem odgovarajućih komunikacijskih i aplikativnih sučelja,
 4. mogućnost povezivanja s vanjskim izvorima podataka,
 5. mogućnost upravljanja poslovnim i operativnim procesima,
 6. mogućnost praćenja rada sustava,
 7. mogućnost naplate korištenja pojedinih podataka,
 8. odgovarajuće korisničko sučelje,
 9. mogućnost nadogradnje,
 10. ostale zadaće.
Za potrebe uspostavljanja Nacionalne pristupne točke Hrvatske ceste d.o.o. sklopile su četiri ugovora za implementaciju EU projekta Crocodile II Croatia, sufinanciranog u iznosu od 85%, koji se odnose na:
 • uspostavu Nacionalne pristupne točke te implementaciju DATEX II protokola i integraciju ITS sustava – vrijednost ugovora: 3.016.004,79 kn (bez PDV-a). 
 • uspostavu Središnjeg centra za upravljanje i nadzor prometom na državnim cestama – vrijednost ugovora 3.627.981,08 kn (bez PDV-a)
 • implementaciju DATEX II protokola u centrima kontrole prometa Dugopolje, Čavle i Dubrovnik – vrijednost ugovora: 5.155.370,71 kn  (bez PDV-a)
 • implementaciju DATEX II protokola u centru kontrole Sv. Ilija – vrijednost ugovora: 3.915.247,18 kn (bez PDV-a)
Stranica Nacionalne pristupne točke dostupna je na linku: