Potpisana dva ugovora za opremu i radove

04.11 2019.
Potpisana dva ugovora za opremu i radove
Tvrtka Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. je s tvrtkom Led elektronika d.o.o. iz Ivanić Grada potpisala dva ugovora koji se odnose na implementaciju EU projekta Crocodile II. Croatia, sufinanciranog u iznosu od 85%:
1. Telematski nadzirano parkiralište za teretna vozila na PUO "Vrata Jadrana" (oprema i radovi);
2. Nadogradnja prometno-informacijskog sustava na AC A1, A6 i A7 (oprema i radovi).
Vrijednost ugovora za Telematski nadzirano parkiralište za teretna vozila na PUO "Vrata Jadrana" (oprema i radovi) iznosi 694.400,00 kn, dok je vrijednost ugovora Nadogradnja prometno-informacijskog sustava na AC A1, A6 i A7 (oprema i radovi) 12.127.856,05 kn.
Odabrani ugovaratelj uveden je u posao, a rok za dovršetak radova i instalaciju opreme za prvi ugovor je 9 mjeseci, dok je za drugi ugovor 15 mjeseci.