O PROJEKTU

U provedbu CROCODILE 2 CROATIA projekta uključeni su upravitelji državnih cesta i autocesta, a sve u svrhu osiguranja koordiniranog upravljanja i kontrole prometa što će rezultirati visokom kvalitetom usluga informiranja putnika na jednom od najvažnijih cestovnih koridora u proširenoj Europi.


Za razmjenu podataka i informacija na europskoj razini koristit će se DATEX II standard. DATEX II je standard za razmjenu informacija između centara za kontrolu i upravljanje prometom, prometnih informacijskih centara te pružatelja i korisnika usluga u prometu. Implementacijom DATEX II standarda i realizacijom Središnjeg centra za nadzor prometa na autocestama, Središnjeg centra za nadzor prometa na državnim cestama i Nacionalne pristupne točke, omogućava se učinkovitiji nadzor i upravljanje prometom, a Republika Hrvatska postaje dio integriranog ITS-a na europskim cestovnim pravcima u okruženju s ciljem kontinuiranog poboljšanja sigurnosti prometa, te se osigurava bolja komunikacija s korisnicima.

Nužni preduvjeti za razvoj i uvođenje ITS Direktive su realizacija sljedećih objekata:

 • Nacionalna pristupna točka
 • Središnji centar za nadzor prometa na autocestama
 • Središnji centar za nadzor prometa na državnim cestama
 • uvođenje DATEX II standarda u sve objekte za izvještavanje, nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama i autocestama u Republici Hrvatskoj.


Izgradnja i uvođenje DATEX II standarda obuhvaća sljedeće:

 • Nacionalna pristupna točka (NPT)
 • Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom na autocestama (SCNUP-AC)
 • Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom na  državnim cestama (SCNUP-DC)
 • Regionalni centri za nadzor i upravljanje prometom na dionicama autocesta (RCNUP-AC)
 • Regionalni centri za nadzor i upravljanje prometom na dionicama državnih cesta (RCNUP-DC)

Svi podaci o prometu iz Regionalnih centara za nadzor i upravljanje prometom na dionicama autocesta i državnih cesta dostavljat će se u Središnji centar za nadzor prometa na autocestama, kao i u Središnji centar za nadzor državnih cesta te dalje u Nacionalnu pristupnu točku pomoću DATEX II standarda.


Projekt  sufinancira  Europska unija - Instrument za povezivanje Europe


 • početak projekta:        2016. godina
 • završetak projekta:     2023. godina
 • vrijednost projekta:    10.956.000,00 EUR 
 • sufinanciranje iz EU:     9.312.600,00 EUR
 • partneri: EU, MMPI i upravitelji javnih cesta