HAC U POTPUNOSTI ISPUNIO DEFINIRANE CILJEVE PROJEKTA CROCODILE 2 CROATIA

23.05 2024.
HAC U POTPUNOSTI ISPUNIO DEFINIRANE CILJEVE PROJEKTA CROCODILE 2 CROATIA
KROZ PROJEKT SU REALIZIRANI

 • Nacionalna pristupna točka (NPT) koja osigurava kontinuitet ITS usluga između RH i susjednih zemalja
 • Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom na autocestama (SCNUP-AC)
 • Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama (SCNUP-DC)
 • Regionalni centri za nadzor i upravljanje prometom na dionicama autocesta (RCNUP-AC)(racionalizacija i modernizacija)
 • Regionalni centri za nadzor i upravljanje prometom na dionicama državnih cesta (RCNUP-DC)
 • Uvođenje DATEX II standarda za razmjenu podataka u sve objekte za izvještavanje, nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama i autocestama u Republici Hrvatskoj.


ZAHTJEVI I CILJEVI PROJEKTA

 • Omogućiti centralizirano prikupljanje informacija o stanju u prometu na svim važnijim cestovnim prometnicama u RH
 • Omogućiti funkcionalno integriranje prometno informacijskog sustava RH sa susjednim članicama EU sa ciljem konstantnog poboljšanja sigurnosti u prometu i osiguravanja bolje komunikacije sa učesnicima u cestovnom prometu
 • Prikupljene podatke u Središnjim centrima za nadzor i upravljanje prometom na AC staviti na raspolaganje Nacionalnoj Pristupnoj Točki - NTP putem DATEX II protokola
 • Nadograditi funkcionalnosti postojećih regionalnih centara za vođenje promete na autocestama (RCNUP-AC) i tunelima (RCNUP-T)


POZITVNI UČINCI PROJEKTA

 • koordinirano upravljanje prometom (veća propusnost i sigurnost cesta)
 • informiranost korisnika u realnom vremenu
 • racionalizacija postojećeg sustava nadzora i upravljanja prometom u RH (smanjuje se  broj centara, te se isti moderniziraju)
 • manji troškovi održavanja sustava (nova oprema)


USPOSTAVA SREDIŠNJEG CENTAR ZA NADZOR I VOĐENJE PROMETA AUTOCESTAMA
 • Središnji centar za nadzor i vođenje prometa autocestama (SCNVP-AC) koordinira nadzor i vođenje prometnih tokova na dionicama autocestama i tunela koji su administrativna domena ukupno 12 regionalnih centara.

Funkcija:
 • Homogenizacija postupaka i procesa upravljanja prometom na različitim razinama
 • Tehnička integracija centara i sustava na regionalnom nivou (RCNUP-AC i RCNUP-T)
 • Koordiniran nadzor i vođenje prometnih tokova na autocestama koji prelaze administrativnu domenu pojedinog RCNUP-AC i RCNUP-T. Nadogradnja i koordinacija postupaka i odluka RCNUP-AC i RCNUP-T
 • DATEX II podatkovno čvorište preko kojeg se prikupljaju svi relevantni podaci o prometu i prometnoj infrastrukturi autocesta u RH te se prosljeđuju prema NTP za razmjenu podataka prema susjednim zemljama
 • Integraciju i povezivanje sa sustavima drugih koncesionara: Bina-Istra d.d. (BI) i Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. (AZM)

RASPORED I ORGANIZACIJA REGIONALNIH CENTARA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM

Regionalni centri za nadzor i upravljanje prometom na dionicama autocesta (RCNUP-AC) – 6 centara:
 • Ivanja Reka 245km (autocesta A3, A4, A11)
 • Ðakovo 240km ( autocesta A3, A5)
 • Bosiljevo 66km (autocesta A1)
 • Perušić 140km (autocesta A1)
 • Maslenica 135km (autocesta A1)
 • Dugopolje 135km (autocesta A1, A10)

Regionalni centri za nadzor i upravljanje prometom u tunelima (RCNUP-T) – 5 centara:
 • Mala Kapela 5,8 km (tunel Mala Kapela)
 • Brinje 5,1 km (tuneli Brinje, Brezik, Plasina i Grič)
 • Sveti Rok 7,2 km (tuneli Sveti Rok, Ledenik, Bristovac)
 • Zagvozd 11,5 km (tuneli Dubrave, Konjsko, Zaranač, Bisko, Crna Brda, Stražina, Umac, Šubir, Mali Prolog, Kobiljača, Puljani)
 • Delnice 72 km (autocesta A6)

Regionalni centri za nadzor i upravljanje prometom na dionicama autocesta i u tunelima (RCNUP-AC/T)
 • Čavle AC/T - Područje upravljanja cca 38,5 km (autocesta A6, A7)


NACIONALNA PRISTUPNA TOČKA (NPT)

Zadaća NPT je da se na nivou odrđene države izgradi cjelokupni sustav prikupljanja, obrade, analize i diseminacije prometnih informacija kroz različite komunikacijske kanale (strogo namjenski kanali, WEB portali, ostale internetske usluge, radio i televizija i dr.)
Ključni dionici, koji sudjeluju (ili će sudjelovati) s pružanjem informacija u Nacionalnu pristupnu točku su: 
 • Hrvatske autoceste d.o.o.
 • BINA-ISTRA d.d.
 • Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.
 • Hrvatske ceste d.o.o.
 • Hrvatske željeznice
 • Operatori obalnog i priobalnog prometa 

Ključni korisnici koji koriste informacije iz nacionalne pristupne točke su:
 • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Nacionalne pristupne točke i centri za upravljanje prometom drugih zemalja
 • Hrvatski autoklub
 • Zajednički sustav za veze i informiranje EU (CECIS)
 • Ostali zainteresirani korisnici

DATEX II STANDARD ZA RAZMJENU PODATAKA
Datex II model obuhvaća sljedeće podatke:
 • razinu usluge na prometnicama kao poruka za određenu situaciju ili kao dugoročno stanje u prometu, vrijeme putovanja
 • sve vrste incidenata i nesreća
 • radovi na prometnicama
 • izvještaj o stanju prometnica
 • zatvorenost, blokade i začepljenja na prometnicama
 • vremenske prilike na prometnicama
 • sve vrste mjerenja na prometnicama (brzina, protočnost, itd.)
 • javni događaji koji imaju utjecaj na promet

DATEX II je standard za razmjenu podataka i informacija na europskoj razini, između centara za kontrolu i upravljanje prometom, prometnih informacijskih centara, pružatelja i korisnika usluga u prometu. Implementacijom DATEX II standarda i realizacijom Središnjeg centra za nadzor prometa na autocestama, Središnjeg centra za nadzor prometa na državnim cestama i Nacionalne pristupne točke, omogućava se učinkovitiji nadzor i upravljanje prometom, a Republika Hrvatska postaje dio integriranog Inteligentnog transportnog sustava (ITS) na europskim cestovnim pravcima u okruženju s ciljem kontinuiranog poboljšanja sigurnosti prometa, te se osigurava bolja komunikacija s korisnicima.


SUSTAVI KOJI SE NADZIRU I UPRAVLJAJU PUTEM INTEGRIRANOG PROMETNO INFORMACIJSKOG SUSTAVA
 • cestovne prometne stanice i cestovne prometne podstanice
 • svjetlosno promjenjiva prometna signalizacija
 • sustav video nadzora, video detekcije i analize cestovnog prometa
 • sustav mjerenja podataka o vremenskim uvjetima
 • sustav mjerenja značajki prometnog toka 
 • TPS – telefonski pozivni sustav
 • sustav ventilacije (ventilatori i senzori ventilacije)
 • sustav elektroenergetske opskrbe tunela
 • sustav rasvjete tunela
 • sustav rezervnog napajanja tunela
 • nadziranje SOS niša 
 • sustav vodospreme
 • sustav vatrodojave i vatrozaštite


BS Husky TMS - Platforma specijalizirana za integraciju prometnih i drugih tehnoloških podsustava koja pruža pouzdan, konzistentan i korisniku prilagodljiv alat za opsežne mogućnosti upravljanja prometnim tokom u tunelima i na autocestama. 

Novi sustav donosi nadogradnje i poboljšanja u odnosu na postojeće stanje, a implementirana su rješenja koja objedinjuju funkcionalnost svih postojećih i novih ITS sustava. 
Temeljem navedenog, prometno informacijskim sustavom i sustavom daljinskog upravljanja i nadzora upravlja se putem jedinstvenog sučelja upravljačke aplikacije, a dodatno se uvode određeni moduli koji u dosadašnjem radu sustava nisu postojali.
Operateri u centrima za nadzor i upravljanje prometom imaju mogućnost automatiziranog postupanja u slučaju incidentnih situacija i na otvorenim dionicama autoceste i u tunelima, sukladno unaprijed definiranim automatskim algoritmima i scenarijima upravljanja prometom. 
Sustav dodatno uvodi nove module za kratkoročnu prognozu vremena, SMS i e-mail dojavu alarma, modul za izračun vremena putovanja i računalno potpomognuto odlučivanje o strategiji upravljanja prometom, a u svrhu lakšeg praćenja eksploatacije sustava, uvodi se modul za informacije o stanju SW i HW.