Održan finalni sastanak Projekta Crocodile 2 Croatia

22.11 2023.
Održan finalni sastanak Projekta Crocodile 2 Croatia
U organizaciji CINEA i MMPI (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), te nazočnosti predstavnika upravitelja autocesta (Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., Bina Istra d.d.) i državnih cesta (Hrvatske ceste d.o.o.) održan je finalni sastanak Projekta Crocodile 2 Croatia.
Na sastanku je svaki od korisnika održao prezentaciju, te je predstavio rezultate projekta.
Na drugom dijelu sastanka raspravljalo se pozitivnim učincima projekta i planovima za buduća poboljšanja.