PUŠTANJE U FUNKCIJU NOVOG SUSTAVA UPRAVLJANJA PROMETOM NA DIONICI ČVOR PLOČE-KARAMATIĆI I USPOSTAVA SREDIŠNJEG CENTRA ZA NADZOR I VOĐENJE PROMETA NA AUTOCESTAMA

21.06 2021.
PUŠTANJE U FUNKCIJU NOVOG SUSTAVA UPRAVLJANJA PROMETOM NA DIONICI ČVOR PLOČE-KARAMATIĆI I USPOSTAVA SREDIŠNJEG CENTRA ZA NADZOR I VOĐENJE PROMETA NA AUTOCESTAMA

U sklopu realizacije projekta Crocodile2 Croatia, a temeljem Ugovora : ''USPOSTAVA SREDIŠNJEG CENTRA ZA NADZOR I VOĐENJE PROMETA NA MREŽI DRŽAVNIH AUTOCESTA I UVOĐENJE ITS DIREKTIVE I DATEX II STANDARDA U OBJEKTE ZA IZVJEŠTAVANJE, NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM NA DRŽAVNIM AUTOCESTAMA’’ (Izvođač: tvrtka BS Telecom Solutins), tvrtka Hrvatske autoceste d.o.o. dana 09.06.2022. pustila je u funkciju upravljanje i nadzor nad dionicom čvor Ploče-Karamatići s novog integriranog prometno informacijskog sustava BS Husky TMS.


Prema dinamičkom planu preostalih aktivnosti, do kraja tekuće godine, novi sustav će u potpunosti zamijeniti sve dosadašnje funkcije nadzora i upravljanja prometom u svim regionalnim centrima pod ingerencijom društva HAC d.o.o.


Novi sustav donosi određene novitete i poboljšanja u odnosu na postojeće stanje, a implementiraju se projektirana rješenja koja objedinjuju funkcionalnost svih postojećih i novih ITS sustava. Temeljem navedenog, kroz jedinstveno sučelje nadzorne aplikacije vrši se upravljanje prometno informacijskim i sustavom daljinskog upravljanja i nadzora, a dodatno se uvode određeni moduli koji nisu postojali u dosadašnjoj eksploatacji sustava ili su zahtijevali određene nadogradnje i modernizaciju.


Nastavno na projektne zahtjeve, društvo HAC d.o.o. je u sklopu realizacije navedenog ugovora izgradilo i u potpunosti opremilo novi centar u sklopu poslovne zgrade društva, a isti će vršiti ulogu Središnjeg centra za nadzor i vođenje prometa na mreži državnih autocesta.

Na aplikativnom nivou, centar ima mogućnost preuzimanja upravljačke uloge nad svim sustavima za niže hijerarhijske razine, a primarno vrši ulogu vođenja i harmonizacije prometa na cjelokupnoj mreži autocesta u Republici Hrvatskoj.


Kroz operativni rad nadzora i vođenja prometa temeljem novog sustava, operateri u centru imaju mogućnost automatiziranih procedura postupanja u slučaju incidentnih situacija i na otvorenim dionicama autoceste, a sukladno predefiniranim automatskim algoritmima i scenarijima vođenja prometa. Sustav dodatno uvodi nove module za kratkoročnu vremensku prognozu, SMS i e-mail izvještavanje o alarmima, modul za računanje vremena putovanja i računalno potpomognuto odlučivanje strategijama upravljanja prometom, a u svrhu lakšeg monitoringa nad eksploatacijom sustava uvodi se modul za informiranje o stanju SW i HW.

Sve prometne informacije između centara se razmjenjuju putem Datex II protokola, a ostvaruje se projektirana razina razmjene podataka između regionalnih centara za nadzor i upravljanje prometom sa Središnjim centrom za nadzor i vođenje prometa.