Završna tehnička radionica projekta Crocodile 2

31.10 2019.
Završna tehnička radionica projekta Crocodile 2
Na završnoj tehničkoj radionici projekta Crocodile 2 sve države članice dobile su mogućnost da predstave postignuća ostvarena kroz projekt i osvrnu se na svoje daljnje planirane aktivnosti. 
Jedan od najvažnijih aspekata sastanka bio je rad na polju prekogranične koordinacije. 
Osnove su već postavljene u prvoj fazi Crocodile-a projekta i pružile su pouzdan temelj sljedećim inicijativama, uključujući organizacijska i tehnička poboljšanja, digitalizacije procesa, nadogradnje centara za kontrolu prometa ili poboljšanih usluga za krajnje korisnike na temelju korištenje DATEX II standarda. 
Područje srednje Europe pokazalo se kao pokretačka snaga za usklađivanje prometnih i informacijskih tokova, a operatori autocesta, zajedno s javnim vlastima fokusirani su u svojoj strateškoj ulozi. Europska direktiva o ITS-u (2010/40  EU) predstavlja okosnicu zajedno s delegiranih propisima o čuvanim parkiralištima, provedbi razmjene prometnim informacijama važnim za sigurnost kao i razmjeni podataka u realnom vremenu uključujući i razmjenu multimodalnim podataka.
Glede čuvanih parkirališta informacije su postale transparentnije s poboljšanim otkrivanjem slobodnih mjesta i lako razumljivim informacijama o putovanju za vozače kamiona. Za više od 650 parkirnih mjesta izvršeno je poboljšane u pogledu njihove opreme, te integriranja u sustave upravljanja, što omogućava bolje planiranje i transparentnije i jednostavnije zauzimanje dostupnih parkirnih mjesta.

Poboljšanje praćenja prometa bila je važna tema od samog početka Crocodile projekta. Kamere su još uvijek glavno sredstvo za dobivanje sveobuhvatnih, ali detaljnih podataka o prometnim situacijama i gustoći prometa, pa je između ostaloga u sklopu Crocodile 2 projekta  instalirano više od 500 kamera. Obrada i upravljanje odvijaju se u centrima za nadzor i upravljanje prometom, koji su sukladno tome nadograđeni na nacionalnoj i regionalnoj razini. 
Austrijski operator autocesta ASFINAG ostvario je značajan porast pokrivenosti kamerama i web kamerama na njihovoj autocestovonoj mreži (povećanje pokrivenosti je sa 78% u 2016. na 87% do kraja 2018. godine), dok su iste također dostupne krajnjih korisnicima putem mobilne aplikacije. 
To se odnosi na njihovu vlastitu aplikaciju, kao i na razmjenu podataka, a samim time i dostupnost putem aplikacija pružatelja usluga u susjednih zemljama kao što su Mađarska, Slovenija i Njemačka.
U tom je kontekstu također važno naglasiti važnost kontinuirane transnacionalne suradnje na planovima za upravljanje prometom (TMP), a odgovarajući na sve veće potrebe prekograničnog prometa. Jedan od preduvjeta za prekograničnu provedbu TMP-ova je osiguravanje dostupnosti i lokalizacija informacija o trenutnoj prometnoj situaciji u DATEX II formatu. Zajedno s analizom uskih grla i nadogradnjom opreme, mjere prekogranične suradnje mogu se razraditi i provesti. To je već imalo značajnih utjecaja tijekom turističkih sezona, prilikom upravljanja tranzitnim prometa i u slučaju nepredviđenih događaja. Aktivnosti povezane s TMP-ovima koje su dijelom provedene u Crocodile 2 projektu omogućit će usvajanje zajedničkih strategija tijekom kritičnih događaja unutar i preko granica putem komunikacije i razmjena podataka i informacija s ostalim centrima za upravljanje prometom u drugim zemljama, a u skladu s ITS direktivom.
U svakoj od 11 država članica Crocodile 2 projekta uspostavljene su i uvedene u operativni način rada nacionalne pristupne točke (NAP). 
Od 2019. godine pokrivaju uglavnom podatke koji se odnose na čuvana parkirališta za kamione, podatke o prometu koji se odnose na sigurnost i služe za razmjenu podatka u stvarnom vremenu. Dok su neki centri postavljeni kao registar koji upućuje na dostupne podatke, drugi sadrže stvarne potrebne podataka. Bez obzira koji pristup koji pojedini centri koriste svi oni pridonose dostupnosti podataka u cijeloj Europi i tako služe kao osnova za poboljšano upravljanje prometom, analizu mreže i kvalitetnije usluge za krajnjeg korisnika. 

Do krajnjih korisnika može se doći preko različitih kanala pri čemu su svi partneri u CROCODILE 2 projektu slijedili različite pristupe. Aplikacije i web usluge znatno su poboljšane, ali također digitalni kanali se sve više koriste ne samo za pružanje informacija, već i za interakciju s korisnicima i primanje povratnih informacija. Iako je konzorcij postao manji u projektu Crcoodile 3, poznati koncept projektnih radionica i dalje će služiti kao forum za najrelevantnija pitanja u transnacionalnoj koordinaciji prometa.